default-logo

Pedagoška akademija u Zenici formirana je Odlukom Predsjedništva RBiH 1994. godine. Činu formiranja prethodila je odluka Kolegija Univerziteta u Sarajevu 1993. godine.
U augustu 2002. godine, odlukom Zeničko-dobojskog kantona, a uz saglasnost Univerziteta u Sarajevu, Pedagoška akademija postaje Pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet 2013. godine mijenja naziv u Filozofski fakultet, uz uvođenje novog odsjeka – “Kulturalni studij” od akademske 2012/13.

Poziv za razmjenu studenata i akademskog osoblja u okviru Mevlana programa razmjene

Više

O fakultetu

Pedagoška akademija u Zenici formirana je Odlukom Predsjedništva RBiH dana 10.03.1994. godine. Činu formiranja prethodila je odluka Kolegija Univerziteta u Sarajevu od 09.12.1993. godine o prihvatanju inicijative Skupštine općine Zenica o društvenoj opravdanosti osnivanja Pedagoške akademije u Zenici, studij razredne nastave. Teška kadrovska situacija u našim osnovnim školama prijetila je da potpuno blokira nastavni proces od I do IV razreda. Veoma izražena potreba za nastavnicima razredne nastave, učiteljima, na širokom području BiH, diktirala je ubrzavanje aktivnosti na stvaranju uvjeta za osnivanje i početak rada Pedagoške akademije u Zenici. Akademske 2000/2001. godine studij na Akademiji je obogaćen novim odsjekom, ‘Matematika i informatika', koji je realizovan u saradnji sa Prirodnomatematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Održana tribina pod nazivom "Kako danas ostati normalan?"

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Zenica u organizaciji Unije studenata i Odsjeka za opću kulturologiju održan je okrugli stol na temu „Kako danas ostati normalan“. Okruglom stolu su prisustvovale neuropsihijatrice Halima Hadžikapetanović, Belma Sadibašić, neuropsihijatar Edin Bjelošević, profesori Spahija Kozlić, Esad Delibašić,moderirao je profesor Damir Kukić.

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP 2016

Više
Ljetna_skola--ENG-FINAL-1
Ljetna-skola-Deutsch-FINAL-1